Eska

FSSC 22000 – Sistem upravljanja bezbednošću hrane  je kompletan Sistem upravljanja bezebdnošću hrane. Ravnopravan je sa BRC i IFS, štaviše namenjen je firmama koje proizvode i prerađuju hranu (ne odnosi se na primarnu proizvodnju i sakupljanje) i koje dostavljaju hranu prehrambenim maloprodajama.

FSSC 22000 je standard odobren od GFSI (Global Food Safety Initiative), kao kompletan standard za prehrambenu industriju, koji u sebi sadrži sve zahteve BRS i IFS, što znači da uskoro neće biti neophodne različite sertifikacije sitema za bezbednost hrane, a samim tim ni dodatni troškovi. Standard FSSC 22000 se fokusira na međunarodnoj dobroj praksi kod kritičnih tačaka i kod preduslova (npr. snabdevenost vodom, održavanje higijene, upravljanje otpadom, preventivno održavanje i dr.)

Sertifikacija Sistema upravljanja bezbednošću hrane prema FSSC 22000, obezbeđuje firmi prepoznatljivost kad je reč o konstantnom radu na bezbednosti proizvedene hrane. Primena ovog standarda olakšava saradnju sa svim organizacijama na globalnom nivou, koje se bave uvozom, distribucijom i preradom hrane.

FSSC 22000 ojačava poziciju sertifikovane firme u odnosu na nacionalnu i internacionalnu konkurenciju.
Pored već navedenog, sertifikacija i provera standarda FSSC 22000 od strane sertifikacionog tela, obezbeđuju firmi prednosti i šanse koje proizilaze iz korektivnih mera, kao i iz predloga za poboljšanje i informacija koje pruža tim za proveru. U mnogim slučajevima sertifikacija  Sistema upravljanja bezbednošću hrane  je preduslov za učešće za izvoz, javne nabavke i druge vidove plasmana proizvoda.

Scroll