Eska

 

 

CE ZNAK                                  

U cilju smanjenja tržišnih barijera, omogućavanju lakšeg kretanja roba i smanjenja troškova kontrole kvaliteta, ali pre svega zaštite potrošača od proizvoda štetnih po bezbednost i zdravlje, godine 1985. Evropska Unija je utvrdila jedinstveni sistem poznat kao CE znak. CE znak u EU predstavlja jedini dozvoljeni znak o usaglašenosti proizvoda sa zahtevima evropskih direktiva u pogledu bezbednosti proizvoda. Direktive predstavljaju skup kriterijuma koje određene vrste proizvoda treba da ispune. CE znak (skraćenica od „Conformité européenne“, engleski „European Conformity“) na proizvodu znači da je proizvod projektovan i proizveden u skladu sa svim zahtevima propisanim od strane Evropske Unije za tu vrstu proizvoda. Pored toga, ovo je jedini način da proizvod nađe svoj put do tržišta EU, ali i šire.

eska-system-CE-znak

CE znak stavlja se isključivo na proizvod za koji je to predviđeno određenim evropskim direktivama i ne sme se stavljati na druge proizvode. Takođe, zabranjeno je označavanje proizvoda svim znakovima za koje postoji verovatnoća da će ličiti na znak CE i time obmanuti kupce proizvoda. CE znak na proizvodu nije znak kvaliteta, to je potvrda organima nadzora da proizvod može zakonski biti stavljen na tržište.

 

CE znak na proizvodu predstavlja deklaraciju kojom proizvođač potvrđuje da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima svih direktiva koje se na njega primenjuju. Direktive uspostavljaju neophodne zahteve za proizvod, koji moraju biti zadovoljeni pre nego što se proizvod može prodavati u bilo kojoj zemlji koja pripada EU. Oznaka ukazuje da je proizvod usaglašen sa primenljivim Evropskim zakonodavstvom vezanim za zdravlje, bezbednost, ekologiju i zaštitu potrošača.

 

Pri uvođenju CE znaka organizacija može da koristi sopstvene resurse i pripremi dokaze (tehničku i drugu dokumentaciju, sprovede ispitivanja) da je proizvod u skladu sa odgovarajućom direktivom. Međutim kako je procedura uvođenja CE znaka dosta komplikovana, organizacije za ovaj posao angažuju treća lica (konsultantske kuće).

 

“Eska System Consulting” izrađuje kompletnu dokumentaciju za stavljanje CE znaka na proizvod:

 

  • Tehnički fajl proizvoda;
  • Uputstvo za upotrebu proizvoda;
  • EC Deklaraciju o usaglašenosti.
Scroll