Eska

Business Diagnostics training by EBRD

Cilj obuke je bio dijagnostika poslovnih procesa u malim i srednjim preduzećima u cilju unapređenja istih.

 

konsultantska kuća


Scroll