Eska

3-A srpski znak usaglašenosti

Eska System Consulting je realizovala usaglašavanje detektora metala za prehrambenu industriju sa zahtevima nacionalne regulative za stavljanje 3-A znaka usaglašenosti.

 

 


Scroll