Eska

Eska System Consulting je konsultanstka kuća sa jasnim ciljem i kvalitativno novim pristupom u saradnji sa klijentima.

Kvalitativno nov pristup saradnje sa privrednim organizacijama sastoji se iz sledećeg:

ISO standardi  -  jednostavna implementacija, jasno razumevanje efikasna i efektivna primena

CE znak   -   izrada Tehničkih fajlova za plasman proizvoda na tržište EU i države bivše Jugoslavije po najpovoljnijem i najjeftinijim modululom za proizvođaća – izvoznika;

3 - A Srpski znak usaglašenosti  -   izrada Tehničkih dosijea za plasman proizvoda na nacionalno tržište po najpovoljnijijim modulima proizvođače;

Upravljanje otpadom - izrada dokumentacije upravljanja otpadom u skladu sa zahtevima privrednog društva, uzevši u obzir mininimalne zahteve zakonske regulative u skladu sa poslovanjem privrednog društva;

EU GDRP  -  Opšte pravilo o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation)

Bespovratna sredstva za razvoj i poboljšanje inovativnih proizvoda  - izrada dokumentacije za apliciranje bespovratnih sredstava(Fond za inovacionu delatnost, Razvojna agencija Srbije, Evropska banka za obnovu i razvoj…) 

Obuke  -  Eska System Consulting organizuje interaktivne obuke u cilju konkretnog upoznavanja učesnika sa zahtevima zahtevima EU regulative, Direktivama “novog pristupa”, zahtevima nacionalnog zakonodavstva, obuke za Interne proverivače za efikasnu kontrolu implementiranih ISO standarda;

 

 

Scroll