Eska

 

ISO 27000:2013 – menadžment bezbednošću informacija.  Informacije su vredna imovina. Kada se njima pravilno upravlja, obezbeđene su sigurnost i poverljivost. ISO 27000 pomaže organizacijama da sve važne informacije budu bezbedne. Koristeći ovaj standard, organizacije upravljaju bezbednošću važnih informacija, kao što su finansijske informacije, intelektualna svojina, informacije o zaposlenima i informacije koje su im poverile treća lica. ISMS je sistematski pristup menadžmentu osetljivim informacijama kompanije, tako da one ostanu sigurne i zaštićene. Daje slobodu organizaciji da se razvija, koristi inovacije i proširi bazu korisnika, sigurna da će poverljive informacije kojima raspolaže biti sačuvane od zloupotrebe.

ISO 27001 daje okvir koji pomaže u identifovanju rizika za bezbednost važnih informacija i uspostavljanju odgovarajuće kontrole, kako bi se taj rizik smanjio. Posledično, to dovodi do povećanja poverenja kod kupaca i ostalih partnera sa kojima organizacija svakodnevno stupa u kontakt. Menadžment bezbednošću informacija može biti od pomoći kako malim i srednjim, tako i velikim preduzećima da u svakom sektoru ostvare bezbednost svojih informacija.

Scroll