Eska

uvođenej-iso-1401

 

ISO 14001:2015 – sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. Ovim međunarodnim standardom se specificiraju zahtevi za sistem menadžmenta životnom sredinom koje organizacija može da koristi da unapredi svoje performanse životne sredine. Ovaj međunarodni standard je namenjen da ga koristi organizacija koja teži upravljanju svojim odgovornostima za životnu sredinu na sistematičan način koji doprinosi stubu održivosti životne sredine. Ovaj međunarodni standard pomaže organizaciji da ostvari predviđene ishode svog sistema menadžmenta životnom sredinom, one koji obezbeđuju vrednost za životnu sredinu, samu organizaciju i zainteresovane srane. Konzistentno sa politikom životne sredine organizacije, nameravani ishodi sistema menadžmenta životnom sredinom obuhvataju: – unapređivanje performansi životne sredine; – ispunjavanje obaveza za usklađenost; – ostvarivanje ciljeva životne sredine. Ovaj međunarodni standard primenljiv je na bilo koju organizaciju, bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu, i primenjuje se na aspekte životne sredine njenih aktivnosti, proizvoda i usluga za koje organi¬zacija utvrdi da njima može ili da upravlja ili da na njih utiče razmatranjem perspektive životnog ciklusa. Ovim međunarodnim standardom se ne iskazuju specifični kriterijumi za performanse životne sredine. Ovaj međunarodni standard se može koristiti u celini ili delimično za sistematsko poboljšavanje menadžmenta životnom sredinom. Međutim, tvrdnje o usaglašenosti sa ovim međunarodnim standardom nisu prihvatljive sve dok svi njegovi zahtevi nisu uključeni u sistem menadžmenta životnom sredinom organizacije i ispunjeni, bez izuzetka.

Scroll