Eska

GDPR - General Data Protection Regulation (Opšta regulativa o zaštiti podataka) kao najstrožija zakonska regulativa koja u potpunosti menja način poslovanja svih organizacija koje se bave prikupljanjem, obradom ili bilo kakvim načinom tretiranja podataka o ličnosti, stupila je na snagu 25. maja 2018. godine i za nepoštovanje njenih odredaba propisane su drakonske kazne i do 20 miliona EUR ili 4% globalnog godišnjeg prometa, u zavisnosti koji je iznos veći.Iako se, pre svega odnosi na države članice EU, regulativa će se primenjivati i za one kompanije čije je sedište izvan EU, a koje nude usluge ili robu na njenom tržištu, ili ukoliko raspolažu podacima o ličnosti građana EU

Efikasno uvođenje ove regulative u organizacije predstavlja nimalo lak proces pri čemu posebno treba voditi računa o načinu prikupljanja podataka, analizi, čuvanju, vrsti podataka, kao i detekciji i uklanjanju potencijalnih rizika koje mogu dovesti do ozbiljnih propusta.

Scroll